Image Alt

Наставно – научен кадар по студиски програми

ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕАТАРСКИ УМЕТНОСТИ

 • Јордан Плевнеш, Редовен професор
 • М-р Дејан Пројковски, Редовен професор
 • М-р Лилјана Плевнеш, Вонреден професор
 • М-р Роберт Велјановски, Доцент
 • М-р Гоце Ристовски, Доцент
 • Д-р Мимоза Рајл, Вонреден професор
 • Д-р Кирил Пенушлиски, Доцент
 • М-р Горан Тренчовски, Доцент
 • М-р Трајче Кацаров, Доцент
 • М-р Магдалена Ризова-Черних, Доцент
 • М-р Дарко Дуковски, Доцент

ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЛМСКИ УМЕТНОСТИ

 • М-р Роберт Јанкулоски, Редовен професор
 • М-р Сашо Павловски, Вонреден професор
 • М-р Горан Наумовски, Вонреден професор
 • М-р Mиле Петковски, Вонреден професор
 • М-р Крсте Господиновски, Вонреден професор
 • М-р Елена Бојаџиева, Доцент
 • М-р Гоце Господиновски, Доцент
 • М-р Владимир Стојчевски, Вонреден професор
 • Д-р Мишо Нетков, Редовен професор
 • М-р Милчо Узунов, Доцент
 • М-р Гоце Господиновски, Доцент
 • Спец.Горан Апостолоски, Доцент
 • М-р Братислав Зафировски, Доцент
 • Д-р Христо Петрески, Редовен професор
 • Д-р Атанас Чупоски, Доцент
 • М-р Кристина Христова-Николова, Вонреден Професор
 • М-р Александра Здравевска, Доцент
 • М-р Саша Станишиќ, Доцент
 • М-р Ана Опачиќ, Доцент​
 • М-р Јани Бојаџи, Доцент

 

 • Слободан Таневски, Стручен соработник

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕНЕТА МУЗИКА

 • М-р Валентино Скендеровски, Вонреден професор
 • М-р Дарко Мариновски, Редовен професор
 • Д-р Александар Трајковски, Вонреден професор
 • М-р Максим Ангелевски, Вонреден професор
 • Д-р Љупчо Коскаров, Вонреден професор
 • Д-р Томислав Таневски, Вонреден професор
 • М-р Олга Панго, Доцент

 

 • Стручен соработник Соло пеење Ѓорѓија Цуцковски
 • Стручен соработник Гитара Владимир Чадиковски
 • Стручен соработник Удиралки Кристијан
 • Стручен соработник Кларинет Димче Грковски

АДМИНИСТРАЦИЈА

 • Весна Огненоска – Администрација
 • Aлександар Терпини – Референт за студентски прашања, Економ
 • Марија Илиевска – Техничка секретарка
 • Владо Ангеловски – Шофер

Редовен професор

Редовен професор

Редовен професор

Вонреден професор

Вонреден професор

Вонреден професор

Вонреден професор

Вонреден професор

Вонреден професор

Вонреден професор

Вонреден професор

Редовен професор

Вонреден професор

Вонреден професор

Редовен професор