Image Alt

Наставно – научен кадар по студиски програми

ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕАТАРСКИ УМЕТНОСТИ

 • Јордан Плевнеш, Редовен професор
 • Дејан Пројковски, Редовен професор
 • Роберт Вељановски, Редовен професор
 • Д-р Мимоза Рајл, Редовен професор
 • М-р Лилјана Плевнеш, Вонреден професор
 • М-р Гоце Ристовски, Вонреден професор
 • Д-р Кирил Пенушлиски, Вонреден професор
 • М-р Горан Тренчовски, Доцент
 • М-р Трајче Кацаров, Доцент
 • М-р Магдалена Ризова-Черних, Доцент
 • М-р Дарко Дуковски, Доцент
 • Д-р Сашо Димовски, Доцент
 • М-р Зоран Пејковски, Доцент
 • Мето Јовановски, Doctor Honoris Causa

ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЛМСКИ УМЕТНОСТИ

 • Роберт Јанкулоски, Редовен професор
 • Сашо Павловски, Редовен професор
 • Горан Наумовски, Редовен професор
 • Mиле Петковски, Редовен професор
 • Владимир Стојчевски, Редовен професор
 • Д-р Мишо Нетков, Редовен професор
 • Д-р Љупчо Сотироски, Редовен професор
 • Д-р Христо Петрески, Редовен професор
 • М-р Крсте Господиновски, Вонреден професор
 • М-р Елена Бојаџиева, Вонреден професор
 • М-р Гоце Господиновски, Вонреден професор
 • М-р Братислав Зафировски, Вонреден професор
 • М-р Кристина Христова-Николова, Вонреден Професор
 • М-р Милчо Узунов, Вонреден професор
 • М-р Максим Ангелевски, Вонреден професор
 • М-р Гоце Господиновски, Доцент
 • М-р Горан Апостолоски, Доцент
 • Д-р Атанас Чупоски, Доцент
 • М-р Саша Станишиќ, Доцент
 • Д-р Ана Опачиќ, Доцент​
 • М-р Јани Бојаџи, Доцент
 • М-р Кирил Ѓозев, Доцент
 • М-р Даниела Станковска Плачковска, Доцент
 • Слободан Таневски, Стручен соработник

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕНЕТА МУЗИКА

 • Д-р Александар Трајковски, Редовен професор
 • Дарко Мариновски, Редовен професор
 • Д-р Љупчо Коскаров, Вонреден професор
 • Д-р Томислав Таневски, Вонреден професор
 • М-р Ѓорѓи Цуцковски, Доцент
 • М-р Олга Панго, Доцент

 

 • Владимир Чадиковски, стручен соработник
 • Кристијан Христовски, стручен соработник
 • Димче Белчовски, стручен соработник
 • Димче Грковски, стручен соработник
 • Елизабета Колевска, стручен соработник

АДМИНИСТРАЦИЈА

 • Весна Огненоска – Генерален администратор
 • Aлександар Терпини – Референт за студентски прашања, Економ
 • Марија Илиевска – Техничка секретарка

Редовен професор

Редовен професор

Редовен професор

Вонреден професор

Вонреден професор

Вонреден професор

Вонреден професор

Вонреден професор

Вонреден професор

Редовен професор

Вонреден професор

Вонреден професор

Редовен професор

Стручен соработник

Редовен професор

Вонреден професор

Редовен професор

Редовен професор

Редовен професор

Редовен професор

Редовен професор

Вонреден професор