Image Alt

Наставно – научен кадар по студиски програми

ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕАТАРСКИ УМЕТНОСТИ

 • Јордан Плевнеш, Редовен професор
 • М-р Дејан Пројковски, Редовен професор
 • М-р Лилјана Плевнеш, Вонреден професор
 • М-р Роберт Велјановски, Доцент
 • М-р Гоце Ристовски, Доцент
 • Д-р Мимоза Рајл, Вонреден професор
 • Д-р Кирил Пенушлиски, Доцент
 • М-р Горан Тренчовски, Доцент
 • М-р Рубенс Муратовски, Доцент
 • М-р Трајче Кацаров, Доцент
 • М-р Магдалена Ризова-Черних, Доцент
 • М-р Дарко Дуковски, Доцент

ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЛМСКИ УМЕТНОСТИ

 • М-р Роберт Јанкулоски, Редовен професор
 • М-р Сашо Павловски, Вонреден професор
 • М-р Горан Наумовски, Вонреден професор
 • М-р Mиле Петковски, Вонреден професор
 • М-р Крсте Господиновски, Вонреден професор
 • М-р Елена Бојаџиева, Доцент
 • М-р Гоце Господиновски, Доцент
 • М-р Владимир Стојчевски, Вонреден професор
 • Д-р Мишо Нетков, Редовен професор
 • М-р Милчо Узунов, Доцент
 • М-р Гоце Господиновски, Доцент
 • Спец.Горан Апостолоски, Доцент
 • М-р Братислав Зафировски, Доцент
 • Д-р Христо Петрески, Редовен професор
 • М-р Димитар Николов, Доцент
 • Д-р Атанас Чупоски, Доцент
 • М-р Кристина Христова-Николова, Вонреден Професор
 • М-р Александра Здравевска, Доцент
 • М-р Саша Станишиќ, Доцент
 • М-р Ана Опачиќ, Доцент​
 • М-р Јани Бојаџи, Доцент

 

 • Слободан Таневски, Стручен соработник

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕНЕТА МУЗИКА

 • М-р Валентино Скендеровски, Вонреден професор
 • М-р Дарко Мариновски, Редовен професор
 • Д-р Александар Трајковски, Вонреден професор
 • М-р Максим Ангелевски, Вонреден професор
 • Д-р Љупчо Коскаров, Вонреден професор
 • Д-р Томислав Таневски, Вонреден професор
 • М-р Олга Панго, Доцент

 

 • Стручен соработник Соло пеење Ѓорѓија Цуцковски
 • Стручен соработник Гитара Владимир Чадиковски
 • Стручен соработник Удиралки Кристијан
 • Стручен соработник Кларинет Димче Грковски

АДМИНИСТРАЦИЈА

 • Весна Огненоска – Администрација
 • Aлександар Терпини – Референт за студентски прашања, Економ
 • Марија Илиевска – Техничка секретарка
 • Владо Ангеловски – Шофер