Image Alt

ПОПУСТ ОД 10% за еднократна уплата на школарината

СПЕЦИЈАЛЕН ПОПУСТ ОД 10% ЗА ЕДНОКРАТНО ПЛАЌАЊЕ НА ЦЕЛАТА ШКОЛАРИНА ЗА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2022/2023 ГОДИНА! 

Школарината за сите катедри на додипломските студии изнесува 1800 eur годишно. (1620 eur со попуст од 10%).

 

* секоја година Универзитетот согласно сопствените можности и квалитетот на пријавените кандидати, доделува делумни стипендии за талентирани студенти.

 

ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ (4 години)

Факултет за театарски уметности
Студиска програма: Театарски уметности

 • Театарска режија
 • Актерска игра
 • Драматургија

Факултет за филмски уметности
Студиска програма: Филмски уметности

 • Филмска и ТВ режија
 • Филмска и ТВ камера
 • Филмска и ТВ монтажа
 • Продуција и менаџмент
 • Анимација
 • Фотографија
 • Звучен инженеринг

Факултет за применета музика
Студиска програма: Музичка уметност

 • Композиција
 • Вокална интерпретација
 • Музички инструменти