Image Alt

АКЦИЈА!

ПОБРЗАЈТЕ!
ИСКОРИСТЕТЕ ГО СПЕЦИЈАЛНИОТ ПОПУСТ ОД 25% ЗА УПИС ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА!

ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ (4 години)

Факултет за театарски уметности – Студиска програма:
Театарски уметности
Театарска режија
Актерска игра
Драматургија

Факултет за филмски уметности – Студиска програма:
Филмски уметности
Филмска и ТВ режија
Филмска и ТВ камера
Филмска и ТВ монтажа
Продуција и менаџмент
Анимација
Фотографија
Звучен инженеринг

Студиска програма: Филм и дигитални медиуми

Факултет за применета музика – Студиска програма:
Музичка уметност
Композиција
Вокална интерпретација
Музички инструменти

Школарината за сите катедри на додипломските студии изнесува 1500 eur. годишно.

ПОСТДИПЛОМСКИ (МАГИСТЕРСКИ) СТУДИИ

Факултет за театарски уметности – Студиска програма:
Сценски уметности
Театарска режија
Драматургија
Актерска игра

Факултет за филмски уметности – Студиска програма:
Аудиовизуелни уметности
Филмска и ТВ режија
Филмска и ТВ камера
Продуција и менаџмент
Фотографија
Филмска и ТВ монтажа
Анимација
Звучен инженеринг

Факултет за применета музика – Студиска програма:
Музички уметности
Композиција
Вокална интерпретација
Музички инстртументи

Школарината за сите катедри на постдипломските студии изнесува 1600 eur. и 400 eur. за одбрана на магистерски труд.

ПОПУСТИ :
* 10 % попуст за додипломските студии за уплата на целата
годишна школарина однапред најдоцна до 31.10.2021
* Можност за плаќање до 10 рати, без камата.

 

 

Запишете се креативно!