Тел: +389 2 3061543 | Факс: +389 2 3067 609 | Следете нѐ на:

a

Елена Бојаџиева Цветковска

Елена Бојаџиева Цветковска

Доцент

...комуникација преку фотографија,разведени од времето, просторот и часот на фотографирање. Во фотографијата не постојат правила, таа е АКТ на комуникација меѓу фотограф и ситуација.

email: bojadzieva@gmail.com

Здраво, ова е мојата приказна…

Елена Бојаџиева Цветковска е родена 1983г во Битола каде што завршила основно и средно образование. Дипломирала ,,Уметничка и применета фотографија’’ на катедрата по фотографија на НАТФИЗ – Софија. Во 2011г. ја добива титулата ,,магистер по филмски уметности од областа на продукцијата’’. Истата година добива титула Доцент на Универзитетот ЕФТА. Во своето неколкугодишно искуство има работено како фотограф, уметнички уредник, стручен соработник по фотографија како и национален селектор на фотографски конкурси. Изработила голем број каталози, плакати, промотивни материјали и фотосесии. Зела учество на повеќе изложби и работела на многу проекти од различни области. Од 2019г. е претседател на фотографската асоцијација ,,Балб‘‘ како и на   УМПАКИ – Унија на асоцијации кои се дел од креативните индустрии.

a
a

Образование

НАТФИЗ - Софија

Уметничка и применета фотографија

Универзитет ЕФТА

Магистер филмски уметности во областа на продукцијата.

Значајни проекти

In My Shoes

Инклузивен проект (2019)

Ре-креација

Фотографска изложба (2011)

УМПАКИ

Унија на Македонски професионалци во креативните индустрии