Тел: +389 2 3061543 | Факс: +389 2 3067 609 | Следете нѐ на:

a

Мишо Нетков

Мишо Нетков

Редовен професор

Редовен професор на катедрата по 

Предмети: 

Д-р Мишо Нетков роден е во Скопје 1950 год. Основно образование го завршил во О.У. Даме Груев, средното во гим. Орце Николов и  Филозофски факултет (1970-1974) во Скопје-група Историја на народите на Југославија. Магистрирал на УКИМ-ИНИ-Скопје на тема: „МТВ-ризница на колективната меморија“. Докторирал на УКИМ-ИНИ на тема „Мултикултурата во националните електронски медиуми на Балканот 1989-2008“.

Вработен во Македонската телевизија како новинар од 1974 година во Документарната програма.

Општествени активности:

-Претставник од МТВ во Републичкиот одбор на сојузот на борците од НОВ-Одбор за револуционерни традиции,

-Преставник на МТВ при Советот за негување на рецолуционерните традиции од НОВ при ССРНМ,

-Секретар на Сојузот на историчарите за град Скопје,

-Секретар на Југословенско-Норвешко здружение на пријателство за град Скооје.

-Во МТВ се јавува како автор на повеке од 400 ТВ документарни единици (док.емисии, док.филмови, тв.драми, док.репортажи, док.есеи…).

-Учесник на  бројни домашни и меѓународни Тв фестивали (Химеџи-Јапан, Бијариц-Франција, Краков-Полска, ……………………..

-Член на домашни и интернационални ТВ жирија (Арс Анфора, Славјанска скаска, Екофестивал-Охрид, Камера 300-Битола………………………….

-Добитник на 16 престижни меѓународни награди (Химеџи,Јапан-Специјална награда,  Краков,Полска-Трета награда, Арс амфора,Бугарија-Гран при, Бијариц-Франција,.Себастопољ-Русија, Детектив фест-Москва,Крушево-ДЛУМ……………

-Пензиониран од МТВ 2014 год. П.С. Во текот на 40 годишното новинарско творештво на повеке наврати во разни пригоди (писмено и усно) е наградуван и пофалуван од раководството на МРТВ).

Образование

Национална Ликовна Академија“ - Софија

Отсек - сликарство

Национална Ликовна Академија - Софија

Магистратура - Отсек сликарство

Значајни проекти

„Кога дрвјата паѓаат“ во режија на Марисија Никитук – Украина

Анимација, композитинг и визуелни ефекти за долгометражен игран филм

2018г - Анимиран филм „Готлиб“

Режисер, сценарист и продуцент

Краток анимиран филм „Неми филмови“

Тековен проект - Режисер, ко-сценарист и аниматор