Тел: +389 2 3061543 | Факс: +389 2 3067 609 | Следете нѐ на:

a

Еуропа Прима

ОБУКИ ЗА АПЛИКАТИВНА МУЗИКА И МУЗИКОТЕРАПИЈА

УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА АУДИОВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ ОРГАНИЗИРА
ОБУКИ ЗА АПЛИКАТИВНА МУЗИКА И МУЗИКОТЕРАПИЈА
 
Обуките нудат нов концепт на специјализирано образование за возрасни со примена на најнови истражувачки искуства во психологијата на музиката и музикотерапијата во концептот на применетата музика и искористувањето на музичките искуства во немузички цели. Обуката е наменета за сите заинтересирани, чиј профил на образование е од областа на образованието, медицината, психологијата, дефектологијатa, музичката уметност, драмската уметност и ликовната уметност. Изведбата на обуките ќе се одвива во формат на обучувачка работилница, со тематски модули, чиј број, зависи од нивото на обуката.
 

  • Прво ниво (основно):

Услов за посетување:
Завршен V, VI или VII степен на образование од наведените профили.
Временска рамка за изведба на обуката:
еден месец, со вкупно 8 часа (еднаш седмично во блок од 2 часа)
Цена: 50 евра, во денарска против вредност
 

  • Второ ниво (напредно):

Услов за посетување:
Завршен V, VI или VII степен на образование од наведените профили.
Временска рамка за изведба на обуката:
3 месеци, со вкупно 24 часа (еднаш седмично во блок од 2 часа)
Цена: 150 евра, во денарска против вредност
 

  • Трето ниво (завршно):

Услов за посетување:
Завршен VI или VII степен на образование од наведените профили.
Временска рамка за изведба на обуката:
6 месеци, со вкупно 48 часа (еднаш седмично во блок од 2 часа)
Цена: 300 евра, во денарска против вредност