Тел: +389 2 3061543 | Факс: +389 2 3067 609 | Следете нѐ на:

a

Еуропа Прима

Нови студиски програми

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека Интернационалниот универзитет Еуропа Прима, од наредната учебна 2021/22 година воведува нови студиски програми на сите факултети и модули и тоа:

Прв циклус,  четиригодишни додипломски студии (240 ЕКТС):

Факултет за театарски уметности – Студиска програма: Театарски уметности

 • Театарска режија
 • Актерска игра
 • Драматургија

Факултет за филмски уметности – Студиска програма: Филмски уметности Филмска и ТВ режија

 • Филмска и ТВ камера
 • Филмска и ТВ монтажа
 • Продуција и менаџмент
 • Анимација
 • Фотографија
 • Звучен инженеринг

Факултет за применета музика – Студиска програма: Музичка уметност

 • Композиција
 • Вокална интерпретација
 • Музички инструменти

Втор циклус, едногодишни постдипломски магистерски студии (60 ЕКТС):

Факултет за театарски уметности – Студиска програма: Сценски уметности

 • Театарска режија
 • Актерска игра
 • Драматургија

Факултет за филмски уметности – Студиска програма: Аудиовизуелни уметности

 • Филмска и ТВ режија
 • Филмска и ТВ камера
 • Филмска и ТВ монтажа
 • Продуција и менаџмент
 • Анимација
 • Фотографија
 • Звучен инженеринг

Факултет за применета музика – Студиска програма: Музичка уметност

 • Композиција
 • Вокална интерпретација
 • Музички инструменти

Студентите запишани на тригодишни додипломски студии од трета година, кои ги положиле сите предвидени испити од академските години и сакаат да се префрлат на соодветните четиригодишни студии, со што би се стекнале со 240 ЕКТС, треба да се пријават со пополнување на формулар-барање, кој треба да го достават задолжително:

 1. до Студентски прашања, во хартиена форма и
 2. на емејл адресата info@europaprima.com ,

со назнака ПРЕФРЛАЊЕ НА ЧЕТИРИГОДИШНИ СТУДИИ.

НАПОМЕНА: Од оваа учебна година студентите не ќе можат да се запишат на досегашните студиски програми на тригодишни додипломски и едногодишни постдипломски (специјалистички и магистерски) студии.