Тел: +389 2 3061543 | Факс: +389 2 3067 609 | Следете нѐ на:

a

Еуропа Прима

DigitCRESHE: Револуција во високото образование во Западен Балкан

Интернационалниот Универзитет Еуропа Прима е дел од проектот DigitCRESHE кој има за цел да го трансформира високото образование на Западен Балкан, кој е специјално насочен кон креативните и културни индустрии. Со користење на дигитална трансформација и активни методи на учење, оваа иницијатива има за цел да ги подобри образовните програми и да ги опреми студентите со вештини потребни за пазарот на трудот.

Основната мисија на DigitCRESHE е интегрирање на најсовремени дигитални алатки и стратегии на учење. Проектот е дизајниран да им користи на различни групи во образовниот сектор.

Наставен кадар

DigitCRESHE има за цел да го подобри квалитетот на наставата преку воведување на иновативни технологии и ефикасни процеси. Едукаторите ќе имаат можност да истражуваат нови методи, да го намалат времето за подготовка преку интеграција на е-алатки.

Високообразовни институции

Високо образовните институции од регионот ќе ја зајакнат меѓусебната соработка и професионализам преку соработка со интернационални партнери, придонесувајќи за целокупното подобрување на образованието во регионот.

Студенти

Студентите ќе добијат дополнително познавање на дигиталните алатки кои ги користат. Проектот поттикнува независно и инвентивно размислување, овозможувајќи им на студентите да анализираат креативни процеси и да создаваат иновативни решенија.

Меѓународно влијание

На меѓународно ниво, DigitCRESHE ќе ги олесни заедничките активности помеѓу осум земји, поттикнувајќи меѓусебно разбирање на заедничките проблеми во високото образование во креативните индустрии. Оваа соработка ги надминува политичките и културните контексти, придонесувајќи за европеизација на регионот Западен Балкан и зајакнување на соработката помеѓу сите вклучени земји.

За повеќе информации за DigitCRESHE, посетете ја страницата DigitCRESHE и следете ги нашите новости на LinkedIn. Придружете ни се во нашата мисија да го револуционизираме високото образование на Западен Балкан и пошироко.