Тел: +389 2 3061543 | Факс: +389 2 3067 609 | Следете нѐ на:

a

Еуропа Прима

СПИСАНИЕ ЗА АУДИОВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ

  /  Институти   /  ЛИНК број 2

ЛИНК број 2

Издавач
Универзитет за аудиовизуелни уметности ЕФТА

За издавачот
проф. Јордан Плевнеш, ректор на Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕФТА

Редакција
вонр. проф. д-р Александар Трајковски – главен и одговорен уредник
доц. м-р Лилјана Плевнеш
вонр. проф. м-р Миле Петковски
проф. д-р Мишо Нетков
вонр. проф. д-р Томислав Таневски
доц. м-р Гоце Ристовски
проф. Николае Мандеа (Република Романија)
проф. Снежина Петрова (Република Бугарија)
проф. Ханс Дитрих Шмид (Република Германија)
проф. Кристијан Лотито (Република Франција)
проф. Џејми Лоренс (САД)
проф. Роман Кралик (Република Словачка)

Дизајн на насловна страница
доц. м-р Елена Бојаџиева

Превод на англиски јазик
Валентина Поповска

Лектор
Валентина Великова

Адреса
ул. Никола Русински бр. 1 – Скопје
esraskopje@gmail.com

СОДРЖИНА

д-р Александар Трајковски
КОН ДВАТА КУЛТУРНИ НАСТАНИ ВО ПАРИЗ ПОСВЕТЕНИ НА ЛИКОТ И ДЕЛОТО НА МАКЕДОНСКИОТ ДРАМСКИ ПИСАТЕЛ ЈОРДАН ПЛЕВНЕШ

д-р Мимоза Рајл
СЕ СОЗДАДЕ ИДЕЈАТА ЗА ТЕАТАРОТ НА ПОЕЗИЈАТА ВО РАМКИТЕ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА АУДИОВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ

д-р Мишо Нетков
МЕДИУМИТЕ, КУЛТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО

м-р Миле Петковски
ФИЛМСКО ДОЖИВУВАЊЕ

Жарко Иванов
АНИМИРАН-ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ: ПРОТИВРЕЧНОСТ ИЛИ СОВРШЕН СПОЈ

м-р Горан Тренчовски
ПРИЛОГ КОН ТЕОРИЈАТА НА ФИЛМСКАТА АДАПТАЦИЈА (од расказ до филм)

м-р Роберт Јанкулоски
БИТОЛА ВИА ДЕБАР – Фотографската илузија на Ошавкови

д-р Христо Петрески
РИТУАЛНИОТ ТЕАТАР ВО/ПРЕКУ РЕЖИСЕРСКИТЕ ВИДУВАЊА
НА ВЛАДО ЦВЕТАНОВСКИ

д-р Кирил Пенушлиски
ГЕНЕЗАТА НА „РАЃАЊЕ НА ЕЗЕРОТО“ НА ПЕТАР ЛУБАРДА ВО СКОПЈЕ

т-р Томислав Таневски
ЕКСПРЕСИВНИ УМЕТНОСТИ – АРТ ТЕРАПИЈА И МУЗИКОТЕРАПИЈА

м-р Јоана Шишкова
ИНТЕРКУЛТУРНА ЕКСПРЕСИЈА НА ТАНЦОВИТЕ ИДЕНТИТЕТИ

м-р Милчо Узунов
ПЛЕЈАУТ (PLAYOUT) СИСТЕМИ