Тел: +389 2 3061543 | Факс: +389 2 3067 609 | Следете нѐ на:

a

Еуропа Прима

СПИСАНИЕ ЗА АУДИОВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ

  /  Институти   /  ЛИНК број 1

ЛИНК број 1

Издавач:
Универзитет за аудиовизуелни уметности ЕФТА

За издавачот:
Проф. Јордан Плевнеш, Ректор на Унивезитетот за аудиовизуелни уметности ЕФТА

Редакција
Вонр. проф. д-р Александар Трајковски – главен и одговорен уредник
Доц. м-р Лилјана Плевнеш
Вонр. проф. м-р Миле Петковски
Проф. д-р Мишо Нетков
Вонр. проф. д-р Томислав Таневски
Доц. м-р Гоце Ристовски
Проф. Николае Мандеа (Република Романија)
Проф. Снежина Петрова (Република Бугарија)
Проф. Ханс Дитрих Шмид (Република Германија)
Проф. Кристијан Лотито (Република Франција)
Проф. Џејми Лоренс (САД)
Проф. Роман Кралик (Република Словачка)

Дизајн на насловна страница
Доц. м-р Елена Бојаџиева – Цветковска

Превод на англиски јазик
Ана Нетковска

Лектор
Валентина Великова

Адреса
ул. Никола Русински бр. 1 – Скопје
esraskopje@gmail.com

СОДРЖИНА

Воведен збор
Проф. Јордан Плевнеш во „Le Monde“ – Macron, une chance pour L’Europe?
За есејот на проф. Јордан Плевнеш во париски „Монд”

Д-р Мишо Нетков
Телевизијата како медиум во зачувување на историско –
културниот идентитет

Д-р Стефан Сидовски
Филмско уметничко дело

Д-р Александар Трајковски
Развојниот пат на филмската музика (од почетоците до средината на втората декада од ХХ век)

Д-р Томислав Таневски
Применета музика или функционална музика во филмот

Д-р Љупчо Коскаров
Музиката во функција на интеркултурното образование

Д-р Мимоза Рајл
Македонскиот Хамлет

М-р Валентино Скендеровски
Популарната култура како место на отпор

М-р Милчо Узунов
Дистрибуција на видеосигнали